ฝ่ายบริหารบุคคลหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนนั้น ฝ่ายบุคคลของบริษัทสามารถดำเนินการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนด้วยตนเองได้หรือไม่ หรือจำเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเข้ามาดำเนินการให้นั้น ซึ่งในความเป็นจริงนั้นหากองค์กรของคุณเป็นองค์กรขนาดไม่ใหญ่มาก ฝ่ายบุคคลของบริษัทสามารถวางโครงสร้างเงินเดือนได้ด้วยตนเอง  เพียงแค่อาจจะต้องมีระบบการทำเงินเดือนที่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ต้องมีระบบประเมินค่างานที่น่าเชื่อถือ การวางโครงสร้างระบบการทำเงินเดือนนั้น ขั้นตอนแรกก็คือ เราจะต้องประเมินค่างานของตำแหน่งงานต่างๆ ในองค์กรเสียก่อน ซึ่งระบบประเมินค่างานนั้นไม่ได้สร้างกันง่ายๆ ถ้าเราจะวางโครงสร้างเงินเดือนเอง เราจะต้องทำการประเมินค่างานให้เรียบร้อยเสียก่อน และจัดระดับงานออกมา ถ้าองค์กรของเราไม่ได้มีตำแหน่งที่ซับซ้อน เราก็อาจจะใช้วิธีการประเมินค่างานง่ายๆ โดยการเรียงลำดับค่างาน หรือจัดกลุ่มงานคร่าวๆ แต่การที่ค่างานเป็นแบบคร่าวๆ โครงสร้างเงินเดือนก็จะไม่ชัดเจนตามตำแหน่งของพนักงาน
  • ต้องมีข้อมูลค่าจ้างเงินเดือนของตลาด ซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลายแห่งที่ขายข้อมูลเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ ซึ่งฝ่ายบุคคลของบริษัทสามารถที่จะเข้าร่วมหรือซื้อข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้สำหรับการวางโครงสร้างเงินเดือนในแต่ละตำแหน่งเพื่อให้สอดคล้องกับเงินเดือนตลาดแรงงานที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากันได้
  • ควรไปเรียนรู้เทคนิคการวางโครงสร้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรของเรา ซึ่งในปัจจุบันก็มีการฝึกอบรมกันมากมายในเรื่องของเทคนิคการวางโครงสร้างเงินเดือน และควรจะหาหลักสูตรที่เป็น workshop มากกว่า ให้เราได้มีโอกาสลงมือทำ เพื่อความเข้าใจที่เราสามารถนำมาใช้ในองค์กรเราได้จริง

แค่ 3 ปัจจัยที่กล่าวมา เราก็สามารถวางโครงสร้างเงินเดือนได้ด้วยตนเองแล้ว แต่ทำไมบริษัทส่วนใหญ่ถึงต้องว่าจ้างที่ปรึกษาระบบการทำเงินเดือนเข้ามาดำเนินการ ก็เพราะว่าในบางองค์กรที่มีความซับซ้อนสูงฝ่ายบริหารบุคคลอาจจะประเมินค่างานที่ไม่ชัดเจนหรือขาดตกบกพร่อง หรือในบางแห่งฝ่ายบริหารบุคคล มีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังต้องว่าจ้างที่ปรึกษา  เพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีกว่าคนในทำกันเอง

ทั้งนี้ก็คงต้องลองชั่งน้ำหนักดูในเรื่องของความเป็นไปได้ในการใช้งานระบบโครงสร้างเงินเดือนใหม่ด้วยว่า ถ้าฝ่ายบุคคลทำระบบการทำเงินเดือนเองแล้ว จะได้รับความเชื่อถือหรือไม่ แต่ถ้าหากเป็นองค์กรใหญ่ๆที่มีระบบงานที่ซับซ้อนและมีพนักงานหลายคนแล้วละก็การใช้บริการที่ปรึกษาจึงจำเป็นมากในการบริหารโครงสร้างเงินเดือน หรือการใช้โปรแกรมระบบการทำเงินเดือนซึ่งจะช่วยในเรื่องความถูกต้องของการบริหารเงินเดือนในพนักงานแต่ละคน สร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรอีกทั้งยังเป็นการวางระบบเงินเดือนที่ดีให้กับองค์กรก็ถือว่าการจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านระบบการทำเงินเดือนก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าเช่นกัน